eg

କମ୍ପାନୀ

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

ହେବାଇ ୟିମାନ ଲାନହୁଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କୋ।

ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି, କମ୍ପାନୀ ସର୍ବଦା “ଗ୍ରାହକ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ ମୂଳ, ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣକୁ ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା” ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଦର୍ଶନକୁ ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିଆସୁଛି |

shouye

ଆମେ ଅଧିକ କରିପାରିବା |

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ମୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ: ପ୍ରି-ପ୍ରୋସେସିଂ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କରିବା, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ସମାଧାନର ଏକ ସେଟ୍ |ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପାରସ୍ପରିକ ସୁସଙ୍ଗତତାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସହଜ ହୁଏ |

about2

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନାକୁ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ISO 9001 ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାସ କରିଛି |ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ପରିବେଶ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ECO-PASSPORT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ZDHC ଗେଟୱେ ଏବଂ GOTS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଛି |

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଚାଇନାର ଘରୋଇ ବଜାରରେ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଯଥା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ, ମାଲେସିଆ, ଭିଏତନାମ, ପାକିସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏସିଆ, ତୁର୍କୀ, ୟୁରୋପରେ ସ୍ପେନ୍, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଗୁଆଟେମାଲା |